Vacushape

 

Vacushape
Čo sa deje vnútri VacuShape?

VacuShape funguje rovnako ako normálny bežecký pás, až na to, že je klient pri 30-minútovej chôdzi uzatvorený od pása dole v komore. Zvláštnym rysom tejto komory je vákuový systém, ktorý vytvára nízky atmosférický tlak. Krvné a lymfatické kapiláry sú v podkoží a tukovom tkanive vákuom uvoľnené a činnosťou svalov je krv a lymfa vháňaná do pokožky a do tukových vrstiev. To dovoľuje koncentrované spaľovanie tuku a jeho redukciu presne v oblasti bokov, brucha, stehien a zadku. Každý si to môže overiť na sebe. Pri normálnom cvičení sa dotknite pokožky na vašom páse, zadku a stehnách chrbtom ruky. Pokiaľ je teplota všade rovnomerná, potom ste jeden zo šťastných ľudí obdarených dobrou dispozíciou. Pokiaľ je však pokožka na hornej časti vášho tela teplá, ale stehná a zadok sú chladnejšie, potom ste náchylný na rozvoj celulitídy a hromadenie tuku. Ako sa telo pokúša spáliť tuk ako zdroj energie, najskôr spaľuje ľahko dostupné zásoby, najmä okolo hrudníka. Výsledok je, že ženy cvičia, aby si zlepšili svoju postavu, avšak chudnú najmä okolo prsníkov, rúk, ramien a tváre bez toho, aby strácali tuk v dolných častiach tela, t. j. presne tam, odkiaľ ho chcú odstrániť. Kvôli zaisteniu optimálneho spaľovania tuku monitoruje VacuShape vašu tepovú frekvenciu, aby bola vždy pod vašou maximálnou hodnotou, ktorá je v rozmedzí 100 až 135 tepov za minútu, v závislosti od vášho veku a fyzickej kondície.

Prečo je VacuShape taký účinný v spaľovaní tukov?

Konštrukcia prístroja je postavená na faktoch, že na spaľovanie tuku je nutný pohyb, tkanivá musia byť dostatočne prekrvené a že najhoršie postihnutými oblasťami sú brucho, boky, zadok a stehná. Ako aeróbna časť bola zvolená chôdza ako najprirodzenejší ľudský pohyb. Dokonalé prekrvenie problémových partií je zaistené striedavým riadeným podtlakom vo vákuovej kabíne. Tento zvýšený prívod krvi, výživy a kyslíka k dolnej časti tela pri cvičení svalov vedie k zvýšenému metabolizmu tukového tkaniva, bunkovej činnosti a rýchlejšiemu spaľovaniu tukov.

Čo spôsobuje tvorbu celulitídy a tuku?

80 % žien má vážne dispozície na tvorbu celulitídy a nadmerné ukladanie tuku, ktorý sa tvrdošijne akumuluje v partiách bokov, brucha, stehien, zadku, príp. rúk. Najzávažnejšie „vyvolávajúce“ faktory sú žilová a hlavne lymfatická nedostatočnosť, eventuálne ich kombinácia, dlhodobejšia expozícia nadbytku hormónu estrogénu, slabosť väzivového tkaniva, nepriaznivé genetické a dedičné dispozície. Akumulácia tuku v problémových partiách, následné zníženie krvného a lymfatického obehu v podkožnom tukovom väzive sťažuje, pokiaľ priamo neznemožňuje, spaľovať tuk, nech už sa ženy snažia akokoľvek.

Prečo je odstraňovanie celulitídy a tuku také ťažké?

Pri liečbe celulitídy a odstraňovaní tukových rezerv je, spoločne s dodržiavaním pitného režimu, správnym jedálnym lístkom, lymfatickými masážami a krémami, najdôležitejšie cvičenie. Je veľmi dôležité pochopiť súvislosť medzi krvným a lymfatickým obehom, stratou tuku a cvičením. Počas cvičenia sa telesná teplota postihnutých partií v dolnej časti tela znižuje, pretože krv prúdi preč z podkožia do svalového tkaniva. Horná časť tela má na druhej strane normálny obeh a teplota sa zvyšuje s tým, ako sa cvičenie stupňuje. Pracujúce svaly si vyžadujú prísun energie, ktorá sa čerpá z tukových zásob z miest, kde je k dispozícii dostatok krvi ako prepravného média. To vedie k tomu, že sa tuk spaľuje v nežiaducich partiách hornej časti tela a nie tam, kde by sme chceli (stehná, zadok, boky, brucho). Táto väzba medzi krvným obehom, stratou tuku a cvičením je veľmi dôležitá. Ženy s ložiskami tuku okolo bokov, stehien a zadku nedokážu efektívne odstrániť celulitídu a tuk pomocou normálneho cvičenia, nech sa snažia akokoľvek.

Aký dlhý by mal byť tréning vo VacuShape?

Pre optimálne výsledky odporúčame iba tridsaťminútovú svižnú chôdzu s predchádzajúcom 10-minútovým prehriatím svalov.

Musím počas tohto časového rámca usilovne cvičiť?

Nie, usilovné cvičenie v podtlaku sa považuje za nežiaduce. Vaša tepová frekvencia by mala byť medzi 100 až 130 tepmi za minútu, tak aby ste sa pohybovali v aeróbnom pásme. Počas cvičenia si dokonca môžete dať prestávku na oddych.

Ako často by som mala cvičiť vo VacuShape?

Na začiatku odporúčame tri polhodiny týždenne počas šiestich až ôsmich týždňov. Potom sa môžete rozhodnúť pokračovať v ďalšej likvidácii tuku pri rovnakej intenzite alebo stabilizovať dosiahnuté výsledky pri jednom cvičení týždenne.

Aký efekt a výsledky môžem očakávať?

Vedecké testy preukázali, že ženy strácajú pri použití VacuShape na stehnách trikrát viac tuku než pri použití normálneho cvičenia. Pomocou VacuShape dokonca i ženy so stálym prírastkom tuku, ktoré sú prirodzene náchylné na hromadenie tuku, strácajú aspoň 1 centimeter obvodu na kilogram úbytku hmotnosti na stehnách. Bez VacuShape by tieto ženy stratili maximálne 0,3 až 0,5 centimetra na kilogram úbytku hmotnosti. U žien, ktoré ukladajú nadbytočnú vodu, môžu byť tieto výsledky viac než zdvojnásobené. Jednoducho povedané, pravidelné využívanie VacuShape vedie k priemernému úbytku tukového tkaniva o 1 až 1,5 konfekčného čísla za mesiac, t. j. 5 – 7 cm v obvode najkritickejšej telesnej miery.

Sú výsledky trvalé?

Každá aplikácia VacuShape prináša trvalý pozitívny vplyv. Dlhodobé štúdie na ženách s náchylnosťou na celulitídu a nadmerné ukladanie tuku nielen preukázali trvanlivosť výsledkov dosiahnutých pri používaní VacuShape, ale v mnohých prípadoch sa ako ďalší bonus regenerovalo formatívne tkanivo – biologické hodiny pokožky sa tak vrátili späť až o 10 rokov. V žiadnom prípade boj s celulitídou po jednej terapii VacuShape nekončí, máme však v rukách účinnú zbraň.


Ako prebieha tréning

Tréning vo VacuShape prebieha formou svižnej chôdze na bežeckom páse alebo náročnejší na krosovom trenažéri v trvaní 30 minút, problémové partie sa pritom nachádzajú v podtlakovej kabíne. Programovo riadeným podtlakom je krv nasávaná do kapilár v podkoží, kde pôsobí ako prepravné médium a odvádza tuk z tukových buniek k svalom, pretože jedine tam je možné tuk spáliť. V priebehu aplikácie je monitorovaná tepová frekvencia tak, aby išlo po celý čas o aeróbne cvičenie*, keď je spotreba energie hradená z 80 % tukmi a iba 20 % tvoria cukry (pozrite tabuľku „Zóny srdcovej aktivity“).

Podtlakom je aktivovaný nielen metabolizmus tukov, ale i lymfatický systém, ktorý zaisťuje lepšie odvádzanie metabolických splodín. Silné prekrvenie pokožky a lepšie zásobovanie kyslíkom, vitamínmi, minerálnymi látkami a enzýmami pozitívne pôsobí proti pomarančovej koži. Pleť je pri pravidelnej aplikácii hladšia a jemnejšia.

*Aeróbne pásmo - cvičenie, pri ktorom sa tepová frekvencia klientky pohybuje okolo 65 % maximálnej tepovej frekvencie (MTF). MTF sa určí pomocou vzorca MTF = 220 – vek.


Klinické testy

 VacuShape prešiel dlhodobým testovaním na Klinike pre športovú medicínu v Bratislave a na obezitologickej klinike prof. MUDr. Karla Martiníka v Hradci Králové. Sledovanie prebehlo na niekoľkých skupinách ľudí rôznych vekových skupín, rôznych úrovní fyzickej zdatnosti a percent telesného tuku.

Účastníci prešli antropometrickým vyšetrením. Výsledky testov jasne naznačujú, že sa spotreba kyslíka, výdaj energie a kyslíková ventilácia pri cvičení pri zníženom atmosférickom tlaku zvyšujú.

 Výdaj energie sa zvyšuje až o 50 % v porovnaní s aeróbnym cvičením bez použitia vákua. Tuk sa začína spaľovať za kratší čas a únava svalov nie je pozorovateľná tak skoro, pretože kyselina mliečna, ktorá sa vyvíja vo svaloch pri námahe, sa odstraňuje a metabolizuje omnoho rýchlejšie.

VacuShape je vhodný nielen pre širokú netrénovanú verejnosť, ale i na regeneráciu športovcov a športovkýň.


Tipy a odporúčania

 • Nárazová terapia minimálne 20 aplikácií 3× týždenne počas 6 týždňov pre maximálne „naštartovanie“ látkovej premeny. Výsledky sú viditeľné už po 10 aplikáciách (dochádza k vyhladeniu kože, pokiaľ hneď nedôjde k hmotnostným či centimetrovým úbytkom).
 • Cvičenie trvá iba 30 minút, ale je to dostačujúce. V bežnej atmosfére dochádza pri cvičení k spaľovaniu tukov vo svaloch po 20 – 30 minútach. Vo VacuShape® sa tento čas skráti až o tretinu.
 • Vďaka štúdii MUDr. Hostýna, ktorý klinicky testoval VacuShape®, sa odporúča 10-minútové zahriatie organizmu pred samotnou aplikáciou (rotopéd, bežecký pás, BodyRoll®, solárium atď.). Klientka potom využije maximálne čas aplikácie a dochádza k spaľovaniu tuku od prvej minúty. V prípade „studeného“ štartu sa tak deje až od 6. – 10. minúty.
 • Počas aplikácie striktne dbajte na dodržiavanie optimálnej tepovej frekvencie (OTF), pretože pri tejto tepovej frekvencii sú energetické potreby organizmu kryté z 80 % tukmi a len z 20 % cukrami, čo je dôležité pre maximálne výsledky. Vzorec pre výpočet OTF = 0,65 × (220 – vek klientky).
 • Pre maximálne výsledky môžeme z vlastných skúseností odporučiť využívanie programov so striedavým podtlakom P2 a P3. Program s najsilnejším podtlakom P1 používame zriedka. Pri častej aplikácii môže dôjsť k zviditeľneniu žiliek na koži. Programy s konštantným podtlakom nemajú zase takú účinnosť ako podtlak striedavý.
 • Pred aplikáciou jedzte uhľovodíky (ryža, zemiaky, cestoviny alebo müsli). Po aplikácii bielkoviny (ryby, mäso, hydina alebo tofu, napr. so zeleninou).
 • Dodržiavajte pravidelný pitný režim. Vzorec (Hmotnosť : 8) × 0,3 = ? litrov tekutín.
 • Nie je potrebné začínať s diétou. Ak bude klientka dodržiavať vyššie spomínané odporúčania, bude mať jej telo dostatočné rezervy energie, a tak sa spaľovanie tukov dostane do vyšších obrátok.
 • Neodporúčame chodiť po aplikácii do solária, sauny a neprevádzkovať také druhy športov, ktoré extrémne zaťažujú svaly nôh.
 • Do prístroja sa oblečte do teplákov alebo šortiek a bavlneného trička. Na nohy ľahké športové topánky s hladkou podrážkou a so sebou si vezmete uterák.
 • Pre maximálny účinok naneste pred aplikáciou krém na celulitídu. A pre zvýšenie účinku môžete použiť Karnitín – spaľovač tuku.
 • Dodržujte pokyny odborne vyškolenej obsluhy.Kontraindikácie

PRIMÁRNA KONTRAINDIKÁCIA

 • Povrchový alebo hlboký zápal žíl na dolných končatinách kedykoľvek v anamnéze
 • Nádorové ochorenie kedykoľvek v anamnéze
 • Trombóza kedykoľvek v anamnéze
 • Srdcový infarkt a mozgová cieva príhoda (mozgový infarkt) kedykoľvek v anamnéze
 • Lymfedém dolných končatín
 • Akákoľvek nedostatočnosť pečeňová, obličková a srdcová
 • Akékoľvek zápalové ochorenie
 • Cukrovka
 • Hemoroidy

SEKUNDÁRNA KONTRAINDIKÁCIA

 • Vysoký krvný tlak – dekompenzovaný (ak je kompenzovaný liekmi – je možné)
 • Chronická žilová insuficiencia (nedostatočnosť)

1. stupeň – Venektázia (roztiahnutá žila, metličky) – ODPORÚČA SA
2. stupeň – Varixy – NEODPORÚČA SA, záleží na rozsahu – nutná konzultácia s lekárom
3. stupeň – Hyperpigmentácia, exematická dermatitída, ZAKÁZANÉ
4. stupeň – Predkolenné vredy – ZAKÁZANÉ

Tehotenstvo – závažný dôvod brániaci klientkam využívať výhody cvičenia vo VacuShape. Počas cvičenia dochádza k silnému prekrveniu panvového dna, ktoré by v krajnom prípade mohlo viesť až k potratu!

 

Kedykoľvek v anamnéze = kedykoľvek v zázname
V prípade pochybností odporúčame vždy konzultáciu s lekárom.


                               

Moja fotka
:)
Ahojte, Volám sa Martina mám 25 rokov, pohyb a šport je moja vášeň robím to pre radosť a dáva mi to veľmi veľa pozitívnej energie, s ktorou by som sa s vami chcela podeliť. Bola som hravé dieťa, mala som prebytok pohybu, stále na bicykli, na korčuliach, behali sme po vonku až dokým nedošla tá očakávaná puberta. Pomaly som začala naberať na váhe, až som dospela do štádia ,kedy si to začali všímať už aj moji rodičia. Mám 158 cm takže som bola taká malá gulička :))) Prechodila som všelijakých lekárov, mala som hocijaké diéty stále som mala zvýšený cholesterol, ale všetci tvrdili ,že z toho vyrastiem. Moc som neporástla ale môžem povedať, že jediné, čo mi vtedy v tom období pomohlo bol tanec. Telo potrebovalo pravidelný intenzívny tréning. Na tanečných tréningoch som pochopila, že treba popritom aj telo spevňovať teda silovo cvičiť. Ako mladú ma to nejak nenadchlo ale postupom času som podľahla trendu fitness. Mala som niekoľko osobných trénerov, ktorí ma naučili ako správne cvičiť. Sama za seba môžem povedať, že celý život mi váha kolíše a stále sa učím s tým bojovať. Ale došla som na pár spôsobov a trikov ako to ukorigovať.